Władze Fundacji

Fundację Harcerstwa Drugiego Stulecia powołali Fundatorzy:

 • Grażyna Banak
 • Grzegorz Nowik
 • Andrzej Suchocki

 

Radę Honorową Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia stanowią harcerki i harcerze związani z Ruchem Harcerstwa Niepokornego lat 70. i 80. XX w. i inne osoby chcące wesprzeć cele Fundacji, o skonkretyzowanym wizerunku i pozycji publicznej i rozpoznawalnych osiągnięciach zawodowych i społecznych. To osoby będące uosobieniem celów naszej Fundacji, mogące stanowić wzorce moralne i osobowe we współczesnym społeczeństwie, dla dzisiejszego ruchu harcerskiego i mogące służyć swoją pozycją zawodową i publiczną budowaniu wizerunku Fundacji i propagowaniu idei wychowania harcerskiego.

 • Pani Prezydentowa Anna Komorowska
 • Karolina Kaczorowska
 • Stefan Adamski
 • Stanisław Berkieta
 • Michał Bobrzyński
 • Marek Brodzki
 • Abp Tadeusz Gocłowski
 • Andrzej Janowski
 • Marek Kapuściński
 • Piotr Koj
 • Bogusław Kośmider
 • Stanisław Krawczyński
 • Michał Kulesza
 • Jarosław Kurski
 • Maciej Lisicki
 • Maciej Musiał
 • Piotr Stawicki
 • Marek Stępa
 • Adam Strzembosz
 • Wojciech Szczurek
 • Wojciech Wróblewski

 

 

Rada Fundacji

Radę Fundacji oraz poszczególnych członków Rady Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy. Fundatorzy mogą powołać do Rady Fundacji przedstawicieli środowisk poKIHAMowskich z całej Polski. Rada Fundacji liczy od 7 do 21 osób.
Od lutego 2017 roku w skład Rady Fundacji wchodzą:

 • Bogusława Pasieka-Butkiewicz, Bydgoszcz - Przewodnicząca Rady
 • Jacek Chodorski, Wrocław - V-ce Przewodniczący Rady
 • Jan Pastwa - V-ce Przewodniczący Rady
 • Andrzej Chyrowicz, Śląsk
 • Krzysztof Mika, Świętokrzyskie
 • Marek Podwysocki, Warszawa
 • Anna Reda, Pomorze
 • Andrzej Starski, Warszawa
 • Wiesław Turzański, Opole
 • Zbigniew Wilk, Kraków
 

Zarząd Fundacji

Zarząd Fundacji kieruje bieżącą działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i odpowiada za jej stan finansowy. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 członków. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji. Pierwszy Zarząd powołali Fundatorzy w grudniu 2011 roku. Od czerwca 2015 roku w skład Zarządu wchodzą:

 1. Marcin Wojdat (Prezes Zarządu)
 2. Monika Figiel
 3. Dorota Piotrowska
 4. Anna Werner
 5. Małgorzata Żochowska
 

Zespoły tematyczne

Jesienią 2011 roku rozpoczęły prace zespoły tematyczne skupione wokół trzech głównych celów Fundacji:

Zespół „debatowy”, którego celem jest inspirowanie ruchu harcerskiego w Polsce i za granicą, w służbie Bogu i Polsce, w braterskim działaniu we współczesnym społeczeństwie. Zespołem kieruje Wojciech Wróblewski.

Zespół „archiwaliów” opracowuje działania związane z ochroną i trwałym zabezpieczeniem dziedzictwa i osiągnięć ruchu harcerskiego w pierwszym stuleciu służby. Zespołem kieruje Małgorzata Sobieszczak-Marciniak.

Zespół „samopomocowy” opracowuje możliwości wsparcia bezpośredniego i pośredniego akcji samopomocowych. Zespołem kieruje Małgorzata Oleszczuk.

Zespół Funduszu Kształceniowego prowadzący proces przyznawania dotacji na kursy instruktorskie. Zespołem kieruje Marcin Wojdat.