10-18 sierpnia 1991 – Zlot 80-lecia Harcerstwa Polskiego w Olsztynie pod Częstochową.

Celem zlotu było uczczenie 80 rocznicy powstania harcerstwa oraz udział w Światowych Dniach Młodzieży - spotkaniu młodych z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Częstochowie.

Pomysł na organizację zlotu przedstawiły jesienią 1990 roku jednocześnie ZHR i ZHP-1918. W styczniu 1991 roku powstał komitet organizacyjny złożony z przedstawicieli ZHP-1918, ZHR, POH i SHK „Zawisza”. W tym samym czasie hm. Ryszard Wcisło zaprosił do wspólnego tworzenia zlotu ZHP uważając, że powinno to być spotkanie harcerzy ze wszystkich organizacji harcerskich. Od tego czasu w przygotowaniach do zlotu uczestniczyły wszystkie organizacje. W kwietniu i maju władze ZHP zmieniły zdanie i postanowiły zorganizować własny odrębny zlot.

W Zlocie ZHR i ZHP -1918 wzięło udział około 7200 harcerek, harcerzy i skautów, obozujących w 8 gniazdach żeńskich i 12 męskich. Gniazdo XIII zorganizowali harcerze ze SHK „Zawisza”. Ponadto w zlocie wzięli udział reprezentanci harcerstwa polskiego na wschodzie z Białorusi (36), Litwy (107), Łotwy (125), Ukrainy (43), władze i duża reprezentacja ZHPpgK, skauci z Białorusi (22), Litwy (100), Łotwy (45), Rosji (10), Ukrainy (76) i 30 innych krajów ze wszystkich kontynentów.

Komendantem zlotu był hm. Aleksander Motała. Program zlotu stanowiły wycieczki piesze po okolicy, zwiedzanie jaskiń, nauka jazdy konnej, olimpiada zlotowa i zajęcia harcerskie. W czasie zlotu wydawano pismo codzienne "Skauting wieści". Łącznie wydano 10 numerów. Zlot został udokumentowany w filmie "Dłoń z dłonią wiąż" autorstwa hm. Krzysztofa Krzyżanowskiego.

Na zdjęciach można rozpoznać ks. Zdzisława Peszkowskiego, dh.Ryszarda Wcisłę (śp.); komendanta zlotu Olka Motałę,  śp. ks. Adama Studzińskiego oraz śp. dh. Zofię Florczak.

 

 

Wspomnienie z kroniki 50 WDHiZ; zdjecia: hm Paweł Wypych, 50 WDHiZ, 29 ŚDH "Dęby", Robert Zienkiewicz, Hufiec Skarżysko, ZHR